"Stichting" Suridocs

Ondersteuning diagnostiek en behandeling

Suridocs ondersteunt bij de diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende ziekten in Suriname. Dit door te helpen bij het opzetten van een diagnostisch centrum voor diabetes en hart-en vaatziekten
Schenkingen van medische goederen, apparatuur en instrumentarium

Wij verzamelen overtallig apparatuur uit Nederlandse ziekenhuizen en laten ze nakijken. Indien alles compleet is en naar behoren functioneert zullen we het aanbieden aan zorginstellingen in Suriname.

Ondersteuning huisartsenpost

De grotere zorgvraag in Suriname en de beperkte SEH capaciteit van ziekenhuizen leidt tot lange wachttijden voor patiënten. Dit is funest voor de nieuwe acute patiënten. De Suridocs zijn bezig met het ontwikkelen van een oplossing van dit probleem door middel van een gespecialiseerde huisartsenpost. Het project is al in vergevorderd stadium en binnenkort zal er meer nieuws gepubliceerd worden. We hebben startkapitaal nodig om het project krachtig van start te laten gaan en vragen om donaties van sympathisanten. Naast de donaties proberen we aanspraak te maken op subsidies.

Acute zorg en Intensive Care

Nog te realiseren: ondersteuning van de acute zorg en Intensive care van volwassenen en kinderen in Suriname. Dit project zal allereerst bestaan uit schooling van eerste hulp medewerkers en personeel op de intensive care afdeling. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan (na)scholing in reanimaties van volwassenen en kinderen (Advanced Life Support, Advanced Pediatric Life Support)

Voedselpakketten

De stichting Suridocs ondersteunt jonge agrariërs in Suriname (Surafy) en de voedselbank van stichting Delaiah family. Dit doen de 3 organisaties door samen landbouwarealen te beheren voor het leveren van voedselpakketten aan minderbedeelden in de Surinaamse samenleving

Wie zijn wij

Vier artsen van Surinaamse afkomst, allen werkzaam in Nij Smellinghe, hebben de stichting SuriDocs opgericht.
Medische zorg en ondersteuning vanuit Friesland voor Suriname.

Het Nij Smellinghe is een algemeen ziekenhuis in Drachten, Friesland met 300 belegde bedden. Alle gangbare behandelingen vinden plaats in ons ziekenhuis, dan wel in ons netwerk. Het Nij Smellinghe heeft een lange traditie van artsen met roots dan wel werkzame perioden in Suriname. Inmiddels hebben vier artsen van Surinaamse afkomst, allen werkzaam in Nij Smellinghe, de stichting SuriDocs opgericht. Dit met steun van de directeur van het ziekenhuis. Momenteel zijn we de wensen c.q. mogelijkheden aan het exploreren van verschillende mogelijke samenwerkingsvormen. Het streven is om missies naar Suriname op te zetten bestaande uit: specialisten, intensive care verpleegkundigen en overig personeel. Zij zullen de gezondheidszorg in Suriname ondersteunen. Een ander project is het opzetten van de mogelijkheden voor kennisoverdracht, het versturen van en ondersteuning bij het onderhoud van medisch apparatuur en ondersteuning van de verpleegkundige zorg aldaar.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze activiteiten

De SuriDocs

Ryan Plein
Voorzitter
Marald Wikkeling
Secretaris
Henri-Jacques Tjong-Ayong
Fondsbeheerder
Marlon Wilsterman
Penningmeester
Murphy Lont
Business case analist

Neem contact met ons op

Suridocs is opgericht in Friesland

Vier artsen van Surinaamse afkomst, allen werkzaam in Nij Smellinghe, hebben de stichting SuriDocs opgericht.