Beleidsplan

Beleidsplan stichting SuridocsSuriDocs

 

Oorsprong/ontstaanswijze. De Suridocs is een stichting die werd opgericht op 26 September 2014 en bestaat uit medici in Nederland met surinaamse roots. Voor 2014 was de groep al actief met het verzenden van medische apparatuur en schenkingen aan stichtingen en tehuizen in Suriname.

Na 2013 besloten ze samen een stichting op te richten.

Tussen 2014 en 2015 lanceerden ze een pilotproject voor voedselpakketten en hielpen diverse mensen in het verkrijgen van aanvullende medische dienstverlening vanuit Nederland.

 

Doel. Ondersteuning van facetten van de gezondheidszorg in Suriname. Vanaf 2016 participeren ze samen met andere stichtingen in het oprichten van een ambulancedienst in Suriname die betaalbaar en laagdrempeliger bereikbaar moet zijn voor alle lagen van de bevolking.

 

Achtergrondinformatie. Is er behoefte in Suriname aan nog een ambulancedienst en een medische meldkamer voor het redden van levens in Suriname? Bij het leveren van spoedeisende medische zorg is tijdswinst essentieel. Helaas worstelen vele landen met het probleem om in die mate voorzieningen te treffen om deze tijdswinst te waarborgen. Zo ook Suriname. Het prachtig uitgestrekt gebied van Suriname vormt helaas ook een oorzaak voor het verlies van kostbare tijd bij het verlenen van acute zorg. Langere aanrijtijden van ambulancediensten, een tekort aan personeel en het ontberen van structurele nascholingen volgens internationale normen zijn een paar van de andere uitdagingen voor de gezondheidszorg in Suriname. Een vertraagde aanrijtijd van de ambulance komt mede door het feit dat alleen leden van het Korps Politie Suriname of artsen de ambulance mogen inschakelen (criterium 1). Hierdoor gaat er veel kostbare tijd verloren. Voorts beheert het Korps Politie Suriname (KPS). de normaliter drukke meldkamer, waarbij niet medisch geschoolde politieagenten moeten inschatten of er sprake is van een acuut levensbedreigende aandoening. Tevens draagt het grote aantal verkeersongevallen bij aan de overbelasting van de beschikbare capaciteit. Omdat elke seconde telt, kiest men er daarom soms toch voor om in acute situaties toch met eigen vervoer of vervoer door begeleiders of omstanders naar de SEH te gaan. Een andere drempel voor de Surinaamse samenleving om niet zelfstandig een ambulance op te roepen is het feit dat er een kostenplaatje aan verbonden is die niet voor iedereen betaalbaar is. De ambulancedienst wordt alleen vergoed indien de patiënt ook daadwerkelijk wordt opgenomen in een ziekenhuis (criterium 2). Een simpel voorbeeld: De bejaarde dame, die na een val “slechts” kneuzingen heeft opgelopen en niet opgenomen hoeft te worden in het ziekenhuis, krijgt deze kosten niet vergoed en zal die zelf moeten betalen. In veel landen bestaat dit 2e criterium. Zo ook in Nederland. Echter bestaan er in die landen in die mate goede afspraken met zorgverzekeraars dat er toch een tegemoetkoming komt voor dergelijke patiënten. Zo is een van de afspraken dat er een ‘paraatheidstoeslag’ bestaat voor de ambulancediensten voor het standby staan. Die afspraken bestaan er nu nog niet met Surinaamse zorgverzekeraars. Door dit initiatief komt een betere toegankelijkheid van acute ambulancezorg voor iedere burger in Suriname een stap dichterbij. Door een betaalbare ambulancedienst wil Sur-CAD als non profit stichting in deze zaken verandering brengen. Hierin wordt hij gesteund door stichtingen in Nederland t.w. stichting Suridocs en stg. Corantijn van de Nieuwe Apostollische kerk te Amersfoort.  Ook wordt dit initiatief gesteund middels donaties en scholing van Kijlstra ambulancegroep Friesland

 

Financiën Suridocs:

 

BJ1A7780